Loading

Prev Menu Next
Gebruikers Handleiding NN3

10. Anti-parallax uitlijning

Wat is de Intrede-pupil en waarom is deze zo belangrijk?

De intrede-pupil (door sommigen verkeerdelijk ook nodal point of knooppunt genoemd) van een lens is het virtuele beeld van de lensopning gevormd door de lenzen ervoor, en is de plaats waar de lichtstralen elkaar kruisen alvorens zij neerkomen op de CCD, CMOS of film. Elke lichtstraal die door de lens gaat moet door de intrede-pupil, die daarom het center van perspectief is. Merk op dat de intrede-pupil buiten de lens en zelfs achter de film, CCD of CMOS kan liggen! Bij het maken van aanliggende foto’s moet de camera rond een punt roteren dat in (of zo dicht mogelijk bij) de intrede-pupil ligt. Door het vinden van de intrede-pupil en de camera erin te roteren vermijd u parallax fouten. Parallax fouten vallen het meest op bij voorwerpen naarmate deze zich dichter bij de camera bevinden. Hoe groter de afstand hoe kleiner de parallax. Bij gebruik van een zoom lens zal de intrede-pupil zich verplaatsen bij het zoomen. Omdat er zoveel veranderlijke factoren zijn is het best om zelf manueel de intrede-pupil te leren vinden.
Nu dat uw camera, zoals hierboven is uitgelegd, op de Nodal Ninja is gemonteerd willen we dat de camera zodanig opstellen dat hij wel degelijk rond de intrede-pupil roteerd. De positie van de camera zal verschillen van lens tot lens en zelfs veranderen bij wisselende brandpuntafstanden. We raden aan om zelf manueel de intrede-pupil te vinden. Specifieke informatie die u ergens anders vindt i.v.m. de intrede-pupil (ook verkeerdelijk Nodal Point of knooppunt genoemd) moet met een korreltje zout worden genomen. Zodra u geleerd hebt de intrede-pupil te vinden is dit relatief eenvoudig en snel. In dit voorbeeld gebruiken we de populaire Nikon D70 met 10,5 mm Nikor lens.
Nikon

De intrede-pupil vinden:

Er zijn slechts twee instellingen nodig, de onderste en de bovenste.

© 2018 Nodal Ninja ®