Loading

Prev Menu Next
Gebruikers Handleiding NN3

12. Garantie

Nodal Ninja 3 (NN3) is een kwaliteitsinstrument. Bij normaal gebruik zal het vele jaren meegaan. Wij hebben zoveel vertrouwen in ons product dat wij u een waarborg van twee jaar aanbieden vanaf de datum van aankoop. In het onwaarschijnlijk geval dat een onderdeel slijtage vertoont of defect raakt neemt u gewoon kontakt op met ons teneinde u volledig gratis een vervangstuk te bezorgen. Verzendingskosten zijn wel ten uwen laste. Verkeerd gebruik of misbruik (vast te stellen door de fabricant of verdeler) maakt de waarborg nietig. Deze waarborg is uitgevaardigd aan de originele koper en kan niet worden overgedragen.
De fabricant (Fanotec) en/of verdelers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in geval van schade aan toestellen, tijdsverlies veroorzaakt door het niet kunnen gebruiken van ons product of kwetsuren aan personen door het gebruik van de Nodal Ninja.
Zoals met alle toestellen, gebruik het voorzichtig, waar het is voor ontworpen en het zal u jaren nuttig gebruik bezorgen. We willen u geen dure gerechtelijke prietpraat verkopen maar maar willen wel dat de koper verstaat en aanvaardt dat door de aankoop ALLE rechtstreekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheden die ontspruiten door het gebruik van onze producten bij u berusten.

© 2018 Nodal Ninja ®