Loading

Prev Menu Next
Gebruikers Handleiding NN3

9. Omtrent parallax

Parallax definitie

Parallax is het schijnbaar verschuiven van een object in de voorgrond tegenover de achtergrond vanuit verschillende gezichtshoeken of perspectieven. Bij panorama fotografie, mozaiken en QTVR’s kan parallax effecten aanleiding geven tot grote problemen. Dit komt omdat elke foto eigenlijk vershilt van de andere door een miniscule verschuiving van objecten in het gezichtsveld. Naadloos aaneenzetten van aanliggende foto’s wordt dan zo goed als onmogelijk.

Parallax Demonstratie

Hou je duim op met gestrekte arm en kijk met het rechter oog (linkeroog toe). Blijf gefocust op de achergrond en beweeg je hoofd heen en weer en u zal zien dat de duim zich beweegd tegenover de achtergrond. Deze duidelijke beweging is te wijten aan parallax. Hetzelfde gebeurt wanneer u een camera verdraaid op een statief. Statieven zijn niet vervaardigd om parrallax uit te schakelen bij panorama fotografie.
Het gebruik van een panoramisch statief hulpstuk zoals de Nodal Ninja en de juiste uitlijning zodat het roteerd rond ‘intrede-pupil’ van de lens zal praktisch alle parallax fouten vermijden.

Parallax and Panorama Fotografie

Parallax-vrije foto’s kunnen met gebruik van speciale software (stitching software) naadloos aan elkaar gezet worden.

© 2018 Nodal Ninja ®