Loading

Prev Menu Next
Gebruikers Handleiding NN3

5. Verwijderen en vervangen van nokkenplaatjes

Click to enlargeDetent Rings
Changing rings
Demonteer de horizontale arm eenheid door middel van de basis rotator spanknop (1).

Detent Rings
Vervang het nokkenplaatje.

NOTA: plaats het nokkenplaatje steeds met de gekleurde nok naar het center punt op de basis arm.

Monteer in omgekeerde volgorde.

© 2018 Nodal Ninja ®