Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN3 & NN3 MKII

7. Demontaż i wymiana Sprężyn blokujacych (tylko w NN3)

Opór systemu zatrzaskowego może zostać wyregulowany dla uzyskania jak największej precyzji. Używając klucza imbusowego, poluzuj śrubę od spodu kątomierza. Wymień sprężynę I dokręć. Śruba dociska małą sprężynę, która wywiera nacisk na zatrzask wskazujący do wyżłobień w pierścieniu blokującym. Tego ustawienia należy dokonywać razem z ustawieniem oporu obrotu dolnej osi obrotu.

Oba te ustawienia razem pozwalają uzyskać najlepszy efekt.

Removing and Replacing Detent Springs on NN3
Removing and Replacing Detent Springs on NN3
Removing and Replacing Detent Springs on NN3
Removing and Replacing Detent Springs on NN3

© 2018 Nodal Ninja ®