Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN3 & NN3 MKII

12. Jak znaleźć pozycję źrenicy wejściowej?

Czym są punkt węzłowy i pozycja źrenicy wejściowej i dlaczego są ważne?


Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i zacznijmy od rozwiania błędnych poglądów na temat znaczenia wyrażenia "punkt węzłowy".
Mówiąc o "Punkcie bez paralaksy" (NPP), wielu wciąż uważa za niego punkt węzłowy.
Tak naprawdę, punkt wokół którego powinniśmy obracać aparat/obiektyw to "Pozycja źrenicy wejściowej".
"Pozycja źrenicy wejściowej" to zmieniający położenie punkt wewnątrz obiektywu, w miejscu gdzie światło załamuje się przed tym jak podąży do czujnika obrazu lub padnie na film.
"Pozycja źrenicy wejściowej" jest inna dla każdego obiektywu i zmienia się zależnie od długości ogniskowej.
"Pozycja źrenicy wejściowej" (błędnie określana jako punkt węzłowy) obiektywu to wirtualny obraz przesłony utworzony przez elementy obiektywu na jego przedzie, w miejscu w którym krzyżują się ścieżki światła zanim zostaną skupione na CMOS, CCD lub klatce filmu.

Nikon
Żeby promień światła przeszedł przez obiektyw, musi być skierowany do "pozycji źrenicy wejściowej", która jest też centrum perspektywy. Zwróć uwagę, że pozycja ta może znajdować się poza obiektywem, lub nawet za klatką filmu!

Podczas wykonywania przylegających zdjęć, należy obracając aparat dookoła linii biegnącej przez (lub bardzo blisko) centrum perspektywy. Znajdując "punkt źrenicy wejściowej" obiektywu i obracając aparat dookoła niego możemy otrzymać fotografie wolne od błędu paralaksy. Najlepiej widoczna jest w wizjerze aparatu paralaksa dotycząca obiektów znajdujących się blisko aparatu. Im dalej do niego znajduje się przedmiot, tym mniejsza paralaksa. Jeśli używamy obiektywu z możliwością wykonywania zbliżeń, punkt bez paralaksy będzie zmieniał swoje położenie zależnie od zastosowanego powiększenia.
Z powodu występowania tak wielu zmiennych, najlepiej jest nauczyć się znajdować "pozycję źrenicy wejściowej" ręcznie.

Nikon camera on Nodal Ninja 3
Aby znaleźć oś optyczną obiektywu, umieść aparat/obiektyw na NN3 w sposób pokazany z prawej.
Zamocuj aparat tak blisko końca ramienia jak to możliwe, wskazując horyzont i równolegle do podłoża.

Finding the Entrance Pupil of a lens
Umieść przed aparatem dwa obiekty - jeden w mniejszej, drugi w większej odległości.
Na przykład w pomieszczeniu możesz użyć do tego dwóch stojących lamp. Jedną ustaw w odległości ok. 2m, drugą ok.3m.
Na zewnątrz możesz użyć np. dwóch lamp ulicznych. Obojętne dwa przedmioty tworzące równoległą linię będą odpowiednie, dopóki jeden z nich będzie znajdował się za drugim. W przykładzie użyjemy dwóch stojących lamp.
Patrząc przez wizjer lub na wyświetlacz LCD, obróć aparatem tak aby oba obiekty znalazły się po lewej stronie obrazu.
Zapamiętaj pozycję obu lamp.
Najlepsze jest ustawienie, gdzie lampy nie znajdują się idealnie jedna za drugą - rozsuń je nieco, tak jak jest to widoczne na zdjęciu .
Zwróć uwagę na widoczny odstęp pomiędzy słupkami lamp.

Finding the Entrance Pupil of a lens
Teraz obróć aparat tak, by oba obiekty znalazły się po prawej stronie wizjera. Przesuwaj aparat w obie strony sprawdzając, czy zmienia się dystans pomiędzy lampami. Jeśli zmienia się, nawet nieznacznie, widzisz przykład paralaksy i musisz przesunąć delikatnie aparat do przodu (lub tyłu) na szynie ramienia. Poluzuj pokrętło mocowania aparatu i przesuń go do przodu o mniej więcej 10mm a następnie dokręć ponownie.

Powtarzaj tą czynność dopóki odległość między lampami nie będzie ulegać zmianie (jak poniżej).

Finding the Entrance Pupil of a lens
Finding the Entrance Pupil of a lens
Użyj blokad na górnej i dolnej szynie, żeby zapamiętać ustawienia.
Jeśli zmienisz aparat lub obiektyw, będziesz musiał powtórzyć powyższe czynności i ustawić wszystko ponownie.

Teraz możesz już zacząć pracę nad swoją pierwszą panoramą.

© 2018 Nodal Ninja ®