Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN3 & NN3 MKII

4. Podstawowy montaż


NN3 MKII - 60 second setup - Setting up is Quick and Easy
How to Setup and Mount a DSLR on the NN3 MKIINN3 Basic Assembly
NN3 sprzedawany jest częściowo złożony, w dwóch osobnych częściach:

NN3 Basic Assembly
Umieść ramię pionowe (2) w szynie dolnego ramienia i dokręć od dołu śrubą z pokrętłem (1).
Upewnij się, że umieściłeś górną część tak, aby górne ramie znajdowało się od wewnątrz.
Ułatwieniem jest stopka pionowego ramienia - jej dłuższa część ma być zwrócona w stronę dolnej osi obrotu.


Ustawienie


Potrzebne są jedynie dwa ustawienia – dolne I górne, chyba że korzystasz ze statywu z przesuniętym punktem montażu I używasz T-adaptera.

Setting the lower rail

Butonul de reglaj inferior


4.1. Ustawienie dolnego ramienia


Po zamocowaniu aparatu/obiektywu obróć górne ramię tak by znajdowało się w pozycji prostopadłęj do podłoża.
Ustaw aparat obiektywem w dół, upewniając się, że oś obiektywu jest równoległa z ramieniem, do którego zamocowałeś aparat.
Poluzuj dolne pokrętło mocujące ramię pionowe do dolnego (oznaczone na zdjęciu jako lower adjustment knob) i przesuń całą górną część w szynie dolnego ramienia tak by aparat/obiektyw był umieszczony dokładnie na wprost pokrętła mocującego do osi dolnej (jak na zdjęciu).
Możesz patrzeć przez celownik aparatu by znaleźć dokładny środek. Po wykonaniu tych czynności mamy gotowe pierwsze z dwóch niezbędnych ustawień.

Setting the lower rail
Umieść w szynie blokadę i dokręć ją by oznaczyć na stałe poprawne ustawienie.

Setting the lower rail
Dolne ustawienie jest gotowe i nie będzie się zmieniać niezależnie od obiektywu czy długości ogniskowej.


4.2. Ustawienie górnego ramienia


Poluzuj pokrętłem górną oś obrotu i obracaj górnym ramieniem z wciąż zamocowanym do niego aparatem/obiektywem, aż będzie poziomo (aparat będzie równoległy do podłoża) - tak jak pokazano z prawej. Pozycja jest znana jako 0 stopni.
Następnie poluzuj pokrętło mocujące aparat i przesuń go tak, by oś optyczna obiektywu była wyrównana z górą osią obrotu.

Setting the upper rail
W przykładzie użyliśmy Nikona D70 z obiektywem 10.5mm. "Punkt bez paralaksy" (NPP) tego obiektywu praktycznie pokrywa się ze złotym pierścieniem na obiektywie.

Przesunęliśmy więc aparat, tak by pierścień pokrywał się z górną osią obrotu, co jednoznaczne jest z pokryciem się z górnym ramieniem. Zamocuj blokadę szyny tak jak pokazano na zdjęciu i dokręć ją by oznaczyć prawidłową pozycję.

Setting the upper rail
Górne ustawienie jest w tym momencie gotowe i nie zmieni się dopóki nie zmienisz aparatu lub/i obiektywu lub/i długości ogniskowej.
Jeśli użyjesz blokady będziesz mógł szybko zamontować ponownie aparat w prawidłowej pozycji przez dosunięcie ramienia do blokady.

Setting the upper rail
Możesz przykręcić blokadę po dowolnej stronie płytki do montażu aparatu.

Canon 40D
Setting the upper rail


4.3. Płyta mocowania aparatu (NCP1)


Podczas montowania płyty mocowania aparatu upewnij się, że jest prostopadła do aparatu, żeby prawidłowo leżała w szynie.
Nie kręć płytką, żeby dokręcić ją do aparatu, używaj monety lub śrubokręta dokręcając samą śrubę.
Kręcenie płytką może zniszczyć gumową osłonę podstawy aparatu. To samo będzie odnosić się do t-adaptera.

NN3 MKII
Taki sposób montażu umożliwia zamocowanie aparatu do ramienia w trybie portretu (na boku).

Nodal Ninja 3 folds up nicely
Nodal Ninja 3 składa się do rozmiarów 178mm x 50mm x 50mm.

© 2018 Nodal Ninja ®