Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN3 & NN3 MKII

16. Prawa autorskie

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji i na stronie internetowej, podobnie jak wszelkie tłumaczenia lub kopie podlegają prawom autorskim. Żadne z tych materiałów nie mogą być modyfikowane, edytowane lub używane poza kontekstem, ponieważ może to spowodować powstanie nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji.
Nazwy i znaki firmowe podlegające prawom autorskim, nie mogą być użyte w reklamach lub zawartości stron internetowych bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
Tytuł praw autorskich w niniejszych materiałach przysługuje CircularWorlds.com, Nodal Ninja i Fanotec.

© 2018 Nodal Ninja ®