Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN3 & NN3 MKII

6. Regulacja działania zatrzasku do pierścieni blokujących w NN3 MKII

Ważne jest by zauważyć, że zatrzask w dolnej osi obrotu NN3 MKII jest ustawiony fabrycznie w poprawnym położeniu. Jeśli z czasem precyzja systemu zatrzaskowego ulega pogorszeniu, może być niezbędna delikatna regulacja wg poniższych wskazówek.

NN3 MKII Detent Plunger Adjustment
Jedynie wysokość działania zatrzasku może być ustawiana. Ma ona ogromny wpływ na precyzję działania podczas obracania głowicy. Niewłaściwe ustawienie może skutkować uszkodzeniem pierścieni blokujących.

Detent Ring
Dostosuj wysokość zatrzasku przez poluzowanie lub dokręcenie śruby, znajdującej się od spodu kątomierza. Użyj śrubokręta bądź załączonego klucza imbusowego.

NN3 MKII Detent Plunger Adjustment
Poluzuj zatrzask tak by kulka zatrzasku nie wystawała ponad powierzchnię kątomierza. Użyj powierzchni i wyżłobień pierścienia blokującego by ustawić odpowiednią wysokość. Ostatecznie dokręć go śrubą imbusową. Nałóż pierścień zagłębieniem na kulkę zatrzasku. Dostosuj wysokość zatrzasku tak by pierścień podniósł się o ok. 1mm (mniej więcej tyle co dwie kartki papieru). Teraz ustaw pierścień płaską powierzchnią na kulce. Dociśnij pierścień tak by między nim a kątomierzem nie było żadnej luki. Jeżeli jest, poluzuj lekko plunger (dociskając pierścień) aż luka zniknie. Możesz na tym etapie zastąpić dla wygody pierścień jakąkolwiek płaską powierzchnią.

NN3 MKII Detent Plunger Adjustment
Zaznaczamy, że nie może być żadnej luki pomiędzy pierścieniem a kątomierzem, podczas gdy kulka jest dociskana płaską powierzchnią pierścienia, inaczej może on ulec później uszkodzeniu.

© 2018 Nodal Ninja ®