Loading

Prev Menu Next
Manual de utilizare NN3 & NN3 MKII

6. Reglarea clichetului la NN3 MKII

Este important de reţinut că, la nodal Ninja 3 MKII, clichetul de la rotatorul inferior este reglat din fabrică, fiind optimizat şi fixat. Dacă precizia sistemului scade cu timpul, sunt necesare mici reglaje, deci vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos cu atenţie.

NN3 MKII Detent Plunger Adjustment

Doar înălţimea clichetului poate fi reglată. Aceasta are un efect serios asupra preciziei sistemului. Dacă reglajul este incorect, discul de alamă al clichetului se poate deteriora.
Înălţimea clichetului se reglează prin strângerea sau slăbirea şurubului clichetului, pe partea de dedesubt a rotatorului. Pentru aceasta folosiţi fie o şurubelniţă, fie cheia hexagonală dedicată.
Slăbiţi clichetul astfel încât biluţa să fie la acelaşi nivel cu suprafaţa rotatorului. Pentru a regla înălţimea clichetului, folosiţi suprafaţa plană şi o gaură a discului. Treptat, strângeţi chichetul folosind cheia hexagonală. Lăsaţi clichetul să intre într-o gaură a discului. Reglaţi înălţimea clichetului astfel încât discul să se îndepărteze cu, aproximativ, .1mm (cât 2 foi de hârtie obişnuită).

Detent Ring

NN3 MKII Detent Plunger Adjustment

Poziţionaţi biluţa pe suprafaţa plană a discului. Presaţi discul astfel încât să nu rămână deloc spaţiu între disc şi baza rotatorului (cum s-a arătat). Dacă există un spaţiu, slăbiţi uşor clichetul (în timp ce presaţi discul) până când spaţiul dispare. Dacă slăbiţi şi mai mult clichetul, va scădea precizia sistemului. În locul discului, puteţi folosi orice suprafaţă plană, în cazul de faţă.

NN3 MKII Detent Plunger Adjustment

Subliniem faptul că nu trebuie să existe nici un spaţiu când biluţa este presată cu ajutorul discului, altfel discul va fi deteriorat.

© 2018 Nodal Ninja ®