Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN5 & NN5L

6. Demontaż i wymiana pierścieni blokujących


Changing the Detent Ring on the NN5 or 5L (standard rotator)Zdemontuj dolną oś przez pełne odkręcenie śruby mocującej (zgodnie z oznaczeniami). Używając załączonego klucza imbusowego poluzuj znajdującą się wewnątrz śrubę tak by zwolnić pierścień blokujący.

NN5 - removing and replacing detents
NN5 - removing and replacing detents
NN5 - removing and replacing detents
NN5 - removing and replacing detents
Niektóre egzemplarze mogą posiadać imbus umieszczony w pokrętle dociskowym, jak przedstawiono powyżej z lewej.
Umieść właściwy pierścień blokujący prawidłową stroną do góry. Dokręć śrubę imbusem i zmontuj całość.
Podczas redagowania niniejszej instrukcji dostępne były następujące pierścienie:
Reversible detent rings

© 2018 Nodal Ninja ®