Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN5 & NN5L

14. Gwarancja

Nodal Ninja to osprzęt wysokiej jakości, zaprojektowany z myślą o wieloletnim użytkowaniu. Jesteśmy do tego stopnia pewni, że nasz produkt przetrzyma próbę czasu, że udzielamy 2-letniej gwarancji na produkt licząc od daty zakupu - jedną z najdłuższych w branży. Jeśli wskutek nieprzewidzianego zdarzenia, któraś z części zużyje się lub po prostu ulegnie zniszczeniu, co jest jednak mało prawdopodobne, zwróć się do nas z prośbą o wymianę.
Wymienimy każdą domniemanie wadliwą, lub uszkodzoną część bez dodatkowych kosztów poza kosztami ewentualnej wysyłki.
Gwarancja nie obejmuje skutków zaniedbania lub nieprawidłowego użytkowania produktu (ocenia producent i/lub dystrybutor) Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie pierwotnego kupca i nie może być przenoszona. Jednocześnie zaznaczamy, że producent (Fanotec) i/lub dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, lub opóźnienia związane z niemożnością użycia produktu oraz obrażenia odniesione przez użytkowników Nodal Ninja. Trzymać z dala od dzieci. Każdego elementu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Nie chcemy angażować się w kosztowne legalizowanie kwestii prawnych, oczekujemy jednak aby Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w momencie zakupu WSZELKIE obowiązki oraz bezpośrednie jak i pośrednie konsekwencje użytkowania naszych produktów.

© 2018 Nodal Ninja ®