Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN5 & NN5L

13. Jak znaleźć pozycję źrenicy wejściowej ? (ang. Entrance pupil)

Czym są punkt węzłowy / ang. Nodal Point NP/ i pozycja źrenicy wejściowej / ang. Entrance Pupil ep/ i dlaczego są ważne?

Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i zacznijmy od rozwiania błędnych poglądów na temat znaczenia wyrażenia "punkt węzłowy". Mówiąc o "Punkcie bez paralaksy" (ANG. No Paralax Point NPP), wielu wciąż uważa za niego punkt węzłowy. Tak naprawdę, punkt wokół którego powinniśmy obracać aparat/obiektyw to "Pozycja źrenicy wejściowej".
"Pozycja źrenicy wejściowej" to zmieniający położenie punkt wewnątrz obiektywu, w miejscu , gdzie światło załamuje się przed tym jak podąży do czujnika obrazu lub padnie na film. "Pozycja źrenicy wejściowej" jest inna dla każdego obiektywu i zmienia się zależnie od długości ogniskowej.

Nikon
"Pozycja źrenicy wejściowej" (błędnie określana czasami jako punkt węzłowy) obiektywu to wirtualny obraz przesłony utworzony przez elementy obiektywu na jego przedzie, w miejscu w którym krzyżują się ścieżki światła zanim zostaną skupione na CMOS, CCD lub klatce filmu. Żeby promień światła przeszedł przez obiektyw, musi być skierowany do "pozycji źrenicy wejściowej", która jest też centrum perspektywy.
Zwróć uwagę, że pozycja ta może znajdować się poza obiektywem lub nawet za klatką filmu! Podczas wykonywania przylegających zdjęć, należy obracać aparat dookoła linii biegnącej przez (lub bardzo blisko) centrum perspektywy. Znajdując "punkt źrenicy wejściowej" obiektywu i obracając aparat dookoła niego możemy otrzymać fotografie wolne od błędu paralaksy. Najlepiej widoczna jest w wizjerze aparatu paralaksa dotycząca obiektów znajdujących się blisko aparatu. Im dalej do niego znajduje się przedmiot, tym mniejsza paralaksa. Jeśli używamy obiektywu z możliwością wykonywania zbliżeń, punkt bez paralaksy będzie zmieniał swoje położenie zależnie od zastosowanego powiększenia. Z powodu występowania tak wielu zmiennych, najlepiej jest nauczyć się znajdować "pozycję źrenicy wejściowej" ręcznie.

Aby znaleźć oś optyczną obiektywu, umieść aparat/obiektyw na NN5 w sposób pokazany z prawej. Zamocuj aparat tak blisko końca ramienia jak to możliwe, wskazując horyzont i równolegle do podłoża.

Nikon camera on Nodal Ninja 3
Umieść przed aparatem dwa obiekty - jeden w mniejszej, drugi w większej odległości.
Na przykład w pomieszczeniu możesz użyć do tego dwóch stojących lamp. Jedną ustaw w odległości ok. 2m, drugą ok.3m.
Na zewnątrz możesz użyć np. dwóch lamp ulicznych. Obojętne dwa przedmioty tworzące równoległą linię będą odpowiednie, dopóki jeden z nich będzie znajdował się za drugim.
W przykładzie użyjemy dwóch stojących lamp.
Patrząc przez wizjer lub na wyświetlacz LCD, obróć aparatem tak aby oba obiekty znalazły się po lewej stronie obrazu.
Zapamiętaj pozycję obu lamp. Najlepsze jest ustawienie, gdzie lampy nie znajdują się idealnie jedna za drugą - rozsuń je nieco, tak jak jest to widoczne poniżej. Zwróć uwagę na widoczny odstęp pomiędzy słupkami lamp.

Finding the Entrance Pupil of a lens
Teraz obróć aparat tak, by oba obiekty znalazły się po prawej stronie wizjera. Przesuwaj aparat w obie strony sprawdzając, czy zmienia się dystans pomiędzy lampami.
Jeśli zmienia się, nawet nieznacznie, widzisz przykład paralaksy i musisz przesunąć delikatnie aparat do przodu (lub tyłu) na szynie ramienia. Poluzuj pokrętło mocowania aparatu i przesuń go do przodu o mniej więcej 10mm a następnie dokręć ponownie.
Powtarzaj tą czynność dopóki odległość między lampami nie będzie ulegać zmianie. (jak poniżej)

Finding the Entrance Pupil of a lens
Podobnie - na zewnątrz mógłbyś użyć do tego celu dwóch drzew lub słupów elektrycznych - jednego przed drugim i wysuniętego w bok aby istniał między nimi dystans.

Finding the Entrance Pupil of a lens
Finding the Entrance Pupil of a lens
Patrząc przez wizjer przesuwaj obraz od lewej do prawej krawędzi obrazu i odwrotnie - jeśli dystans między obiektami będzie się zmieniał, będziesz musiał zamienić ustawienie aparatu na górnym ramieniu, aż nie będziesz obserwował zauważalnych zmian odległości między nimi podczas obracania aparatu.
Użyj blokad na górnej i dolnej szynie, żeby zapamiętać ustawienia.
Jeśli zmienisz aparat lub obiektyw, będziesz musiał powtórzyć powyższe czynności i ustawić wszystko ponownie. Teraz możesz już zacząć pracę nad swoją pierwszą panoramą.

© 2018 Nodal Ninja ®