Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN5 & NN5L

3. Szczegółowy przegląd elementów Nodal Ninja 5

NN5 exploded view3.1.1. Część górna3.1.2. Część dolna3.2. Szczegółowy opis elementów


3.2.1. Elementy dolnego ramienia

Regulacja odległości między osią obrotu dolnego ramienia ,a punktem montażu górnego ramienia: minimalna odległość to 53mm (2 1/4”), maksymalna - 146mm (5 3/4”).
Dolne ramię poziome wyposażone jest w szynę służącą do ustawiania przymocowanej do niego górnej części w jednym z dwóch potrzebnych Punktu bez paralaxy / NPP / zależnym od używanego aparatu i obiektywu. Obok szyny znajduje się laserowo grawerowana skala w milimetrach (co 1mm). Grawerowane wyżłobienia skali wypełnione są wodoodporną farbą dla zwiększenia czytelności.
Dolne ramię poziome łączy się z obudową dolnej osi obrotu, które pozwala na obrót o 360 stopni w osi poziomej . Podstawa posiada grawerowaną skalę co 2,5 stopnia, z dłuższymi oznaczeniami co 5 i 10 stopni. Wartości liczbowe umieszczone są co 20 stopni ułatwia ustawianie aparatu w osi poziomej. Montaż aparatu w poziomie pozwala na bardzo precyzyjne fotografowanie wzdłuż obrotu w poziomie.
Razem z górą osią obrotu pozwala na dokładne ustawianie aparatu przy tworzeniu jedno i wielowierszowych panoram sferycznych.


3.2.2. Elementy górnego ramienia

Ogólne wymiary = 190mm x 35mm x 10mm (7 1/4” x 1 5/8” x 3/8”). Regulacja odległości między osią obrotu górnego ramienia a punktem montażu aparatu: minimalna odległość to 33mm (1 1/2"), maksymalna - 148mm (5 7/8").
Powinna to być maksymalna odległość pomiędzy punktem montażu aparatu a punktem bez paralaxy ( NPP ) dla danego obiektywu.
Górne ramię poziome wyposażone jest w szynę służącą do ustawiania przymocowanego do niego aparatu lub obiektywu w jednym z dwóch potrzebnych punktów NPP zależnym od używanego aparatu i obiektywu.
Obok szyny znajduje się laserowo grawerowana skala w milimetrach (co 1mm). Grawerowane wyżłobienia skali wypełnione są wodoodporną farbą dla zwiększenia czytelności. Górne ramię poziome łączy się z górną osią obrotu, która pozwala na obrót o 360 stopni w osi pionowej. Posiada ona grawerowaną skalę co 2,5 stopnia, z dłuższymi oznaczeniami co 5 i 10 stopni. Wartości liczbowe umieszczone są przy wartościach 0, 30, 60 i 90 stopni.
Pozwala to na dokładne ustawianie aparatu przy tworzeniu jedno i wielowierszowych panoram sferycznych

Uwaga: Górna oś obrotu zaskakuje dokładnie co 15 stopni. Maksymalna waga aparatu/obiektywu przy założonym systemie zatrzasków to ok. 10kg (20 lbs). Zatrzaski można w łatwy sposób zdemontować odkręcając 4 śruby mocujące (zobacz poz. 3a powyżej). To pozwoli na obrót osi bez przeskakiwania. Jest to dobre rozwiązanie gdy używamy obiektywu o dłuższej ogniskowej lub do tworzenia mozaik. Po demontażu zatrzasków maksymalna waga zmniejsza się do ok. 7kg (15lbs). System zatrzaskowy NIE JEST dostępny w NN5L.

© 2018 Nodal Ninja ®