Loading

Prev Menu Next
Instrukcja obsługi NN5 & NN5L

7. Ustawienie przy znanym położeniu osi optycznej

Jeśli znasz wcześniej oś optyczną aparatu i obiektywu musisz ustawić dwa elementy by wypozycjonować poprawnie NN5.
Wyjątkiem może być sytuacja, gdy Twój aparat lub uchwyt baterii posiada odrębny montaż statywu.
W takiej sytuacji musisz zrównoważyć ustawienie przy pomocy adaptera, co wyjaśnimy później.
W przykładach będziemy używać czasem zdjęć modelu NN3, ze względu na identyczne zasady działania.


7.1. Ustawianie szyny dolnego ramienia

Po zamocowaniu aparatu/obiektywu obróć górne ramię tak by znajdowało się w pozycji prostopadłej do podłoża.
Ustaw aparat obiektywem w dół, upewniając się, że oś obiektywu jest równoległa z ramieniem, do którego zamocowałeś aparat.
Poluzuj dolne pokrętło mocujące ramię pionowe do dolnego (oznaczone na zdjęciu jako lower adjustment knob) i przesuń całą górną część w szynie dolnego ramienia tak by aparat/obiektyw był umieszczony dokładnie na wprost pokrętła mocującego do osi dolnej (jak na zdjęciu).
Możesz patrzeć przez celownik aparatu by znaleźć dokładny środek. Po wykonaniu tych czynności mamy gotowe pierwsze z dwóch niezbędnych ustawień.

Setting the lower rail
Umieść w szynie blokadę i dokręć ją by oznaczyć na stałe poprawne ustawienie.

Setting the lower rail
Dolne ustawienie jest gotowe i nie będzie się zmieniać niezależnie od obiektywu czy długości ogniskowej.
Setting the lower rail


7.2. Ustawienie szyny górnej

Poluzuj pokrętłem górną oś obrotu i obracaj górnym ramieniem z wciąż zamocowanym do niego aparatem/obiektywem, aż będzie poziomo (aparat będzie równoległy do podłoża) - tak jak pokazano z prawej.
Pozycja jest znana jako 0 stopni. Następnie poluzuj pokrętło mocujące aparat i przesuń go tak, by oś optyczna obiektywu była wyrównana z górą osią obrotu.
W przykładzie użyliśmy Nikona D70 z obiektywem 10.5mm. "Punkt bez paralaksy" (NPP) tego obiektywu praktycznie pokrywa się ze złotym pierścieniem na obiektywie.
Przesunęliśmy więc aparat, tak by pierścień pokrywał się z górną osią obrotu, co jednoznaczne jest z pokryciem się z górnym ramieniem.

Setting the upper rail
Zamocuj blokadę szyny tak jak pokazano na zdjęciu i dokręć ją by oznaczyć prawidłową pozycję.
Górne ustawienie jest w tym momencie gotowe i nie zmieni się dopóki nie zmienisz aparatu lub/i obiektywu lub/i długości ogniskowej.
Jeśli użyjesz blokady będziesz mógł szybko zamontować ponownie aparat w prawidłowej pozycji przez dosunięcie ramienia do blokady.
Możesz przykręcić blokadę po dowolnej stronie płytki do montażu aparatu. Na zdjęciu umieściliśmy ją za płytką.

Setting the upper rail

© 2018 Nodal Ninja ®